Termeni și condiții

Termeni și condiții

Website-urile www.asociatiacatharsis.ro și www.magazin.asociatiacatharsis.ro sunt deținute de Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, având sediul social în B-dul Dacia 103, etaj 1, apt. 3, sector 2, București, cod de înregistrare fiscală 32395960, numită în cele ce urmează ”Operatorul”.

Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare a website-urilor Operatorului,  www.asociatiacatharsis.ro (“Website-ul”), www.magazin.asociatiacatharsis.ro (“Magazinul online”) pentru persoanele care doresc să participe în calitate de cursanti la cursurile disponibile pe Website si în Magazinul online. Operatorul facilitează accesul și posibilitatea persoanelor interesate de a se înscrie și participa la cursuri de pregătire în diverse domenii de interes.

Website-urile www.asociatiacatharsis.ro și www.magazin.asociatiacatharsis.ro sunt operate în conformitate cu prevederile acestor Termeni şi condiţii, ce se completează cu prevederile legale aplicabile.

Continuarea accesării Website-ului și/sau a Magazinului online reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la Termenii și Condițiile de mai jos. În măsura în care nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu utilizați Website-ul și/sau Magazinul online.

Scopul termenilor și condițiilor enunțate în secțiunile de mai jos este acela de a stabili modul și regulile de funcționare ale sistemului de înscrieri și plăți online la cursurile puse la dispoziție de către Operator pe Website și/sau Magazinul online. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând consideră necesar termenii și condițiile despre care vom discuta în paragrafele ce urmează.

Este considerat Utilizator al Website-ului și/sau a Magazinului online orice persoană fizică ce vizitează site-ul și/sau folosește serviciile pe care Operatorul le oferă. Prin accesarea Website-ului și/sau a Magazinului online, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul lor, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii Termeni și condiții.

Utilizatorul poate accesa în orice moment Termenii și Condițiile, din linkul din subsolul paginilor de pe Website și Magazinul online.

 1. Introducere

Prin intermediul Website-ului și/sau a Magazinului online, Operatorul pune la dispoziție detaliile despre cursurile oferite și modalitățile de înscriere, plată și participare, prin intermediul căreia orice persoană interesată, dacă îndeplinește condițiile stipulate pe paginile dedicate cursurilor, poate participa.

Website-ul și/sau a Magazinul online oferă mijloacele tehnice necesare înscrierii și plății cursului dorit. Operatorul garantează valoarea educațională a cursurilor și formatorilor ce susțin cursurile din programă.

Pe Website și Magazinul online prețul cursurilor este expirmat în lei, iar pe Website, în detaliile de desfășurare se specifică perioada, durata, categoria, tipul de acreditare, avizul și numărul de credite profesionale oferite, cât și grila de reduceri valabilă la momentul accesării paginii. Operatorul va modifica detaliile de desfășurare pentru fiecare nouă serie a unui curs, iar Utilizatorul este responsabil să verifice aceste detalii și să se înscrie la curs conform detaliilor comunicate pe Website.

 1. Proprietate intelectuală

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Website-ului și a Magazinului online, precum și asupra logo-ului, textelor, imaginilor, video-urile, bazei de date, software-ului, sub incidența legii naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală. Astfel, fără permsiunea scrisă prealabilă a Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, utilizatorii sau terții nu pot copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau total nicio informație ce se regăsește pe Website și/sau Magazinul online.

 1. Modalitatea de înscriere și plata

Utilizatorul este direct răspunzător pentru toate informațiile introduse pentru înscrierea prin Website și/sau Magazinul online și declară că acestea sunt conforme cu realitatea.

Utilizatorul este responsabil să completeze correct și complet toate datele necesare înscrierii la curs și comunicărilor ulterioare cu Operatorul, atunci când optează să acceseze butonul Formularului de încriere sau butonul de cumpărare prin Magazinul online.

Costul de participare pentru fiecare curs în parte este afișat în mod transparent pa pagina dedicată cursului. În cazul în care există o reducere aplicată sau o grilă de reduceri valabilă pentru acest curs, informațiile se regăsesc pe pagina dedicată de la Website și în costul afișat pe pagina produsului în Magazinul online.

Înscrierile efectuate de utilizatori prin intermediul Website-ului prin butonul Formular de înscriere vor fi confirmate de Operator prin e-mail sub forma unei proforme. Locurile se ocupă în ordinea efectuării plății și a locurilor disponibile. Utilizatorii trebuie să achite proforma prin plată cu cardul/transfer bancar/depunere la bancă în contul Operatorului prezent pe prformă, pentru a-și asigura un loc la curs. Operatorul va comunica restul detaliilor necesare participării la curs via e-mail și telefon către Utilizator.

Înscrierile efectuate de Utilizatori prin intermediul Magazinului online presupun completarea acelorași date necesare înscrierii la curs precum prin Formularul de înscriere, diferența fiind că la finalul procesului, Utilizatorul poate plăti online direct cu cardul cursul dorit, prin serviciul Netopia Payments. Ulterior, înscrierea și reușita tranzacției prin Magazinul online este confirmată de primirea facturii via e-mail. Operatorul va comunica restul detaliilor necesare participării la curs via e-mail și telefon către Utilizator.

În baza primei facturi achitate către Operator, Utilizatorul va beneficia de 10% reducere la orice curs nou achiziționat, în cazul în care grila de reduceri de pe pagina dedicata cursului nu menționează altfel. Reducerea de loialitate poate fi accesată la înscrierea prin Formularul de înscriere de pe Website, în baza transmiterii numărului și seriei facturiii precedente a Utilizatorului.

Operatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrieri la curs, dacă va considera necesar. În acest caz, dacă plata fost efectuată, se va retuna suma achitată Utilizatorului.

 1. Returul produselor achiziționate

În situația în care Utilizatorul nu poate onora o înscriere prin Website sau magazinul online, achitată în baza unei facturi emise, se obligă să notifice Operatorul cu privire la anularea înscrierii prin telefon sau e-mail.

Anularea înscrierilor poate fi efectuată de Utilizatori cu cel puțin 2 zile înainte de începerea cursului. În termenul de 2 zile înainte de începerea cursului, Utilizatorul poate solicita returnarea plății efectuate, rămânerea înscrierii în stand-by pentru următoarea serie a cursului sau transferarea înscrierii către un alt curs egal ca și cost sau cu achitarea unei diferențe de cost.

Dacă anularea înscrierii este făcută cu mai puțin de 2 zile înainte de începerea cursului, Utilizatorul nu poate solicita returnarea plății efectuate, ci doar rămânerea înscrierii în stand-by pentru următoarea serie a cursului sau transferarea înscrierii către un alt curs egal ca și cost sau cu achitarea unei diferențe de cost.

În cazul în care Utilizatorul optează pentru rămânerea in stand-by a înscrierii pentru o serie următoare a cursului sau transferarea înscrierii către un alt curs egal ca și cost sau cu achitarea unei diferențe de cost, își asumă participarea în cel mai scurt timp față de momentul amânării.

Returnarea plății efectuate se va face in baza unei solicitări transmise către Operator via e-mail, care va include numărul facturii și contul IBAN în care se va returna suma achitată de către Utilizator.

 1. Livrare

Produsele comercializate de către Operator pe Website și/sau Magazinul online sunt cursuri de formare profesională, cu sistem de desfășurare live online (sistem webinar), și, după caz, lucru individual online via Google Classroom.

Astfel, conținutul oricărui curs cumpărat prin intemediul Website-ului și/sau Magazinului online se va livra în mediul online, prin intermediul platformei Zoom/Google Classroom, în baza detaliilor de desfășurare transmise de către Operator cursantului.

Termenul de livrare concide cu perioada de desfășurare menționată pe pagina dedicată cursului pe Website.

 1. Participarea la curs și suportul de curs

În baza achitării taxei de participare și a locurilor disponibile pentru seria cursului la care s-a înscris Utilizatorul, Operatorul va confirma rezervarea locului sau transferarea în stand by pentru următoarea serie, dacă toate locurile sunt ocupate.

În cazul transferării către o serie viitoare Operatorul comunică noile date Utilizatorului și confirmă disponibilitatea de participare a acestuia. În cazul în care Utilizatorul nu poate participa, poate opta pentru returnarea sumei achitate, rămânerea înscrierii în stand-by pentru următoarea serie a cursului sau transferarea înscrierii către un alt curs egal ca și cost sau cu achitarea unei diferențe de cost.

În urma confirmării rezervării locului, Operatorul va comunica restul detaliilor necesare participării la curs către Utilizator via e-mail și telefon în săptămâna începerii cursului sau după ocuparea tuturor locurilor disponibile în grupă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea de a accesa și citi informațiile transmise, cât și să fie prezent la desfășurarea cursului în format online și asigurarea deținerii și funcționării mijloacelor tehnice pentru participare la curs transmise în prealabil de către Operator (printre care: conexiune la Internet, utilizarea unui dispozitiv funcțional cu acces la Internet – laptop, desktop computer, tabletă sau telefon -, descărcarea, instalarea și accesarea aplicației Zoom), fără a exista orice fel de întreruperi, de natură tehnică sau de orice altă natură, Operatorul nefiind răspunzător pentru problemele de natura tehnică ce nu se află sub controlul său.

Utilizatorul își va asuma prin contractul de formare profesională semnat în prelabil, toate condițiile și obligațiile în calitate de cursant pentru participare și absolvirea cursului.

Cursul achiziționat de către Utilizator se va desfășura în datele afișate pe Website, pe pagina dedicată cursului, date preluate și comunicate de Operator sub forma unuei e-mail de notificare cu detaliile de desfășurare, cât și în cadrul unui grupe de Whatsapp dedicat grupei. Utilizatorul își exprimă acordul de a fi insclus în acest grup de Whatsapp special creat pentru cursul pe care îl urmează.

Este strict interzisă divulgarea de către Utilizator a datelor de acces la curs oricăror terțe părți și  participarea la curs alături de alte persoane care nu s-au înscris și nu au achitat contravaloarea cursului.

În carul participării la curs, Utilizatorul se obligă să poarte o ținută vestimentară decentă și să aibă o conduită respectuoasă față de formator și ceilalți participanți la curs. Sunt interzise jignirile, amenințările și orice alte comportamente similare, care vor fi sancționate corespunzător de către Operator. De asemenea, Utilizatorul își asumă obligația de a alege un loc potrivit din punct de vedere al fundalului cât și din punct de vedere al zgomotului, pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunii de curs.

Utilizatorii iși asumă responsabilitatea de a fi respectuoși și de a arăta respect tuturor participanților la curs. Este interzisă cererea sau transmiterea de informații personale, precum datele bancare, detalii de pe cardul bancar, etc. Sunt interzise limbajul obscen sub orice formă, discriminarea, comunicarea și comentariile cu tentă ilegală (xenofobie, rasism, materiale erotice, pornografice, droguri, arme, subiecte sensibile precum politica sau religia, etc.). De asemenea este interzisă transmiterea prin intermediul secțiunilor de mesagerie de pe Zoom sau chat Whatsapp, a link-urilor virusate sau a link-urilor care duc spre website-uri care au conținut ilegal.

Este interzisă înregistrarea audio și/sau video a cursului de către Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu se conformează, Operatorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la curs și orice sumă achitată de Utilizator aferentă acelui curs nu îi va fi restituită.

Operatorul își asumă transmiterea suportului de curs în format tipărit către Utilizator, prestarea serviciilor de formare profesională și eliberarea diplomei de participare sau cu credite profesionale, conform contractului de formare profesională semnat în prelabil cu Utilizatorul, în calitate de furnizor.

Suportul de curs va fi utilizat de către Utilizator în scopul stipulat conform copyright-ului. Este strict interzisă multiplicarea sau utilizarea suportului de curs în scopuri comerciale personale fără acordul scris al Operatorului.

În măsura în care Operatorul constată nerespectarea de către Cursant a regulilor/condițiilor mai sus menționate și din cadrul contractului de formare profesională semnat, Operatorul își rezervă dreptul de a bloca accesul acestuia la cursurile de formare, precum și de a luă orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru acoperirea prejudiciilor și soluționarea situației constatate.

Operatorul își rezervă dreptul de a amâna o sesiune de curs în cazul în care formatorul nu este disponibil și nu poate fi înlocuit de către un alt formator și să notifice Utilizatorul cu privire la această modificare și a unui calendar nou de desfășurare, cât și să confirme disponibilitatea Utilizatorul de participare în noile date transmise.

 1. Acordarea de feedback si review pentru curs

După terminarea cursului, Utilizatorul este invitat să completeze un formular de feedback pentru curs și prestația formatorului folosit intern de către Operator, cât și să lase un review public cu acordare de rating pe pagina dedicata cursului de pe Website sau un review public pe platformele sociale ale Operatorului.

Este interzisă trimiterea de recenzii defăimătoare, cu scop șicanator și/sau cu rea-credință, Operatorul rezervându-și dreptul de a lua măsurile care consideră că se impun pentru medierea unei astfel de situații.

 1. Eliberarea diplomelor

Operatorul va elibera diplomele de participare simple, fără credite profesionale imediat după terminarea cursului. Utilizatorii primesc aceste diplome în format digital, cu semnătura electronică.

Pentru diplomele cu credite profesionale Operatorul va urma metodologia de eliberare a diplomelor/certificatelor/atestatelor transmisă de către instituția care a acreditat cursul. Operatorul își asumă eliberarea diplomelor/certificatelor/atestatelor cât mai rapid după terminarea cursului și transmiterea lor spre avizare către instituția care a acreditat cursul în funcție de metodologia în vigoare. Operatorul își asumă transmiterea cât mai rapidă în format electronic via e-mail și/sau tipărit (în funcție de metodologia în vigoare) a exemplarelor avizate de diplome/certificate/atestate spre cursanți imediat după ce intră în posesia sa.

 1. Prelucrarea datelor personale

Acord DGPR: Prin completarea unei cereri de înscriere pe Website și/sau Magazinul online, Utilizatorul își exprimă acordul ca datele personale solicitate de către Operator, să fie folosite pentru facturare, pentru a ține legătura cu în perioada de pregătire, livrare și evaluare a cursului și pentru completarea diplomei, la finalul cursului.

Pentru mai multe detalii referitoare la activitățile de prelucrare a datelor personale de către Operator, se poate consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe Website și pe Magazinul online.

 1. Limitarea răspunderii privind funcționarea Website-ului și/sau a Magazinului online

Operatorul nu poate garanta disponibilitatea continuă a Website-ului și/sau a Magazinului online și/sau funcționarea permanentă a acesteia în parametri tehnici optimi. Informațiile Website și/sau Magazinul online pot fi oricând modificate, având în vedere natura interactivă a sistemului. Operatorul nu garantează faptul că informațiile regăsite pe site sunt corecte, detaliate sau verificate.  Utilizatorii iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că înscrierile făcute prin Website și/sau Magazinul online nu garantează ocuparea unui loc, dacă contravaloarea cursului nu este achitată.

Înregistrarea înscrierilor în timp real depinde în totalitate de volumul de cereri față de locurile disponibile, existând șansa ca acestea să nu reflecte realitatea. Astfel, Operatorul nu va fi răspunzătoare de situațiile în care înscrierile la curs vor fi anulate sau mutate pentru o dată ulterioară, indiferent de motiv. Pe Website și/sau Magazinul online pot exista link-uri către alte site-uri ce nu sunt deținute de Operator. Aceste linkuri au scopul de a oferi informații adiționale, însă Operatorul nu răspunde pentru conținutul acestora, pentru politica lor de confidențialitate sau securitatea datelor Utilizatorilor atunci când accesează oricare dintre aceste link-uri.

 1. Încălcarea termenilor și condițiilor

Utilizatorii iau la cunoștință că orice încălcare a termenilor și condițiilor reprezintă o încălcare a legii și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

 1. Suspendarea sau oprirea permanentă a serviciilor

Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile menționate în prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând sancțiunea suspendării sau anulării dreptului de a utiliza Website-ul și/sau a Magazinul online, fără repararea unui eventual prejudiciu al utilizatorului. Operatorul are dreptul de a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de nerespectarea prezentului document.

 1. Legea aplicabilă

Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator și Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, și intră sub incidența legii române în vigoare.

 1. Instanța competentă

Orice litigiu în care este implicat Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS va fi soluționat de către instanțele judecătorești române competente din Bucuresti.

 1. Reclamații

Reclamații privitoare la utilizarea Website-ului și/sau a Magazinului online pot fi transmise pe adresa de e-mail a Operatorului cursuri@asociatiacatharsis.ro.

Despre modul în care a fost soluționată reclamația, reclamantul va fi anunțat pe calea aleasă de acesta, telefonic sau prin intermediul e-mail-ului la adresa indicată de acesta.